Adaptační kurzy

adaptačních kurzy žáků přijatých do 1. ročníku na Hotelové škole Radlická

Příspěvky z adaptačních kurzů