Často kladené dotazy

Kdy je nejvhodnější čas pro kontaktování učitelů?

V době přestávek mezi vyučováním viz níže.. Je možné kontaktovat učitele i e-mailem ve tvaru: příjmení a první písmeno ze jména@hs-radlicka.cz (příjmení a první písmeno ze jména učitele dohromady a bez diakritických znamének).

Hodina   Od    Do   Přestávka

 0.

 

7.00

 

7.45

  15 min.

 1.

 

8.00

8.45

15 min.

 2.

 

9.00

9.45

15 min.

 3.

 

10.00

10.45

15 min.

 4.

 

11.00

11.45

15 min.

 5.

 

12.00

12.45

15 min.

 6.

 

13.00

13.45

15 min.

 7.

 

14.00

14.45

15 min.

 8.

 

15.00

15.45

15 min.

 

Kdo zajišťuje školní obědy pro žáky?

Školní stravování žáků nezajišťuje Hotelová škola Radlická. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1320 ze dne 23. 9. 2008 zajišťuje školní stravování společnost GS – zařízení školního stravování s.r.o., se sídlem Mánesova 752/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 27612333 – provozovna areál Hotelové školy Radlická, Radlická 591/115, 158 00 Praha 5Přihláška ke stravování je k dispozici na webových stránkách školy www.hs-radlica.cz  a rovněž v kantýně školy.

 

Mají zákonní zástupci k dispozici studijní výsledky své dcery/svého syna?

Ano, na webových stránkách školy www.hs-radlicka.cz v sekci Student – Bakaláři přihlášení, lze průběžně sledovat studijní výsledky.

 

Jaké jsou podmínky pro přijetí do 1. ročníku?

Veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách školy www.hs-radlicka.cz v sekci Uchazeč – Přijímací řízení.

 

Kde je možné získat přihlášku ke studiu?

Buď na příslušné základní škole, nebo na webových stránkách MŠMT.

 

Je nutné doložit k přihlášce ke studiu potvrzení od lékaře?

Ano, povinnou součástí přihlášky ke studiu je formulář „ Posouzení zdravotní způsobilosti žáka“, který je k dispozici na webových stránkách školy www.hs-radlicka.cz v sekci Uchazeč – Formuláře ke stažení.

 

Na koho se mám obrátit, když potřebuji vystavit stejnopis vysvědčení nebo potvrzení o absolvování studia?

Na studijní oddělení školy (pí Lucie Smíšková – tel: 251 172 123). K vydání stejnopisu vysvědčení je potřeba zaslat e-mailem nebo poštou písemnou žádost o vystavení stejnopisu vysvědčení, ve které uvedete co nejvíce podrobností potřebných k dohledání – celé jméno a příjmení (rodné), datum narození, léta studia/rok maturitní zkoušky, obor studia, třídu nebo jméno třídního učitele. Za opis vysvědčení zaplatíte 100,- Kč v hotovosti při převzetí.