Comments are off

Doplňovací volby do školské rady

Praha, 12. 9. 2017

Doplňovací volby do školské rady

Vážení rodiče, vážení plnoletí žáci,

dne 12. 10. 2017 se konají od 14:00 do 18:00 v učebně 154 Hotelové školy Radlická doplňovací volby do školské rady, ke kterým Vás srdečně zveme.

Školská rada pracuje v šestičlenném složení. Jejími členy jsou 2 zástupci jmenovaní zřizovatelem školy, 2 pedagogičtí pracovníci školy a 2 zástupci zletilých žáků a zákonní zástupci nezletilých žáků, kteří vzejdou z voleb.

V letošních doplňovacích volbách se volí 1 zákonný zástupce rodičů nezletilých žáků a zástupce zletilých žáků.

Všechny vás zveme k účasti na volbách do Školské rady!

Martin Bouša

předseda volební komise

Kandidáti pro doplňovací volby do školské rady dne 12. 10. 2017

za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

  1. Kateřina Polenková – zástupce zletilých žáků – C3B
  2. Tomáš Vávra – zástupce zletilých žáků – C3B
  3. Viktor Husák – zástupce zletilých žáků – H3A
  4. Michal Lyer – zástupce zletilých žáků – C3A
  5. Pavla Haschková – zákonný zástupce nezletilých žáků – H2C