Jazykový kurz ve Frankfurtu nad Mohanem

Od roku 1996 pořádá Hotelová škola Radlická pravidelnou výměnnou akci se školami ve Frankfurtu nad Mohanem

Jazykový kurz ve Frankfurtu nad Mohanem 2017

Od roku 1996 pořádá Hotelová škola Radlická pravidelnou výměnnou akci se školami ve Frankfurtu nad Mohanem. Pobyt ve Frankfurtu nad Mohanem opravdu stál za to.

Poznali jsme kulturní, ekonomické a etnické rozdíly. Německo je sice blízko, je to ale úplně odlišná země. Dále jsme viděli velké množství významných míst a památek. Díky vlídné osobě pana Schneeweise jsme se dostali na místa, kam bychom se jinak obtížně podívali. Byl to zábavný a obohacující zážitek.

Oddělení výuky německého jazyka připravilo pro obor cestovní ruch výjezd do SRN, do Frankfurtu nad Mohanem. Žáci se za svého pobytu seznámili s regionem, jehož jazyk se učí, měli pravidelnou výuku německého jazyka a k tomu řešili pracovní úkoly spojené s poznáváním a jazykem. Uvedený projekt vyplývá z realizace ŠVP a je zaměřený na posílení a rozvoj multikulturních, odborných a jazykových kompetencí, které jsou spojené s konkrétní praktickou zkušeností v autentickém prostředí cizího státu a kontaktu s rodilými mluvčími. Opírá se o spolupráci školy se zahraničním partnerem. Máme zkušenosti, že setkání žáků s rodilými mluvčími, návštěva partnerské školy a další zážitky jsou velkou motivací pro jejich další práci.