Od 1. 9. 2022- zápis nového oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium v denní formě vzdělávání

Rozhodnutí MŠMT 

 

S účinností od 1. 9. 2022 se do školského rejstříku Hotelové školy Radlická zapisuje nový obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium – denní forma vzdělávání délka vzdělávání 4 roky.

A dále s účinností od 1. 9. 2022 se mění název právnické osoby na : Hotelová škola a Gymnázium Radlická.