Od 1. 9. 2022 došlo k zápisu nového oboru vzdělání Gymnázium do školského rejstříku

S účinností od 1. 9. 2022 se do školského rejstříku Hotelové školy Radlická zapisuje nový obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium – denní forma vzdělávání délka vzdělávání 4 roky.

A dále s účinností od 1. 9. 2022 se mění název právnické osoby na: Hotelová škola a Gymnázium Radlická.

Rozhodnutí MŠMT č. j. MSMT-31434/2021-2 ze dne 8. 12. 2021