Potravinářské průkazy

Dnem 1. 7. 2023 nabyla účinnosti novela § 19, odst. 2 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která ruší povinnost mít tzv. zdravotní potravinářský průkaz při činnostech epidemiologicky závažných. Žáci oboru hotelnictví a oboru cestovní ruch již tedy nejsou povinni při zahájení školního roku předkládat tento průkaz.