Comments are off

Přírodovědný klokan 2019

16.10. 2019 se na naší škole konala soutěž Přírodovědný klokan. V kategorii junior se zúčastnilo 19 žáků prvních a druhých ročníků. Nejlepším řešitelem se stal Lukáš Lander, žák třídy H2B. Na 2. místě se umístil Dominik Dobeš (H2A) a 3. místo obsadila Eliška Minaříková (H1A).