Úvodní informace k začátku školního roku 2020/2021 obor cestovní ruch

Úvodní informace k začátku školního roku 2020/2021 obor cestovní ruch

Vaši dceru/Vašeho syna bude dne 1. 9. 2020 v 8.00 hod. očekávat třídní učitel/ka ve vestibulu školy. Dne 1. a 2. 9. 2020 budou probíhat třídnické hodiny a výuka dle řádného rozvrhu začne od 3. 9. 2020. V průběhu první třídnické hodiny každý žák bude muset předložit průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas), žáci s cizí státní příslušností předloží platné povolení k trvalému pobytu.

V průběhu hlavních prázdnin se všichni žáci i jejich zákonní zástupci seznámí se školním řádem, který je zveřejněný na www.hs-radlicka.cz., zejména s ustanovením 1.1.3 Podrobnosti k praktické výuce – povinnosti žáků.

Přílohy:
1) seznam pomůcek a povinných učebnic pro 1. ročník HŠ Radlická
2) souhlas se zpracováním údajů – vyplněný formulář prosíme zaslat zpět na adresu školy

Souhlas se zpracováním osobních údajů_rodič_zjednodušená SOŠ

Pomůcky 1. r. 2020 – 2021CR