Najdete nás také na sociálních sítích
Radlická 591/115
158 00 Praha 5
7:00–10:00, 12:45–15:30 h
studijní oddělení
+(420) 251 172 123
studijní oddělení

Školní nástěnka

Poskytneme Vám kvalitní vzdělání v oborech hotelnictví a cestovní ruch

Získat více informací

Proč si vybrat naší školu?

Obor hotelnictví

Obor cestovní ruch

Přijď mezi nás, protože se na Tebe těšíme. Jsme moderní a přívětivá škola. Poctivě a smysluplně Tě připravíme k maturitní zkoušce v její teoretické i praktické části.

Každou známku, kterou nebudeš chtít, si můžeš opravit a ta původní se vůbec nepočítá. Teoretická výuka se snoubí s praktickou a je to velmi úspěšné spojení, jak dokazují naši absolventi.

Pokud si vybereš obor hotelnictví, budeš se moci pochlubit Obsluhoval jsem anglického krále. Žáci vyšších ročníků jsou totiž vybíráni, aby obsluhovali na prezidentských obědech či večeřích na Pražském hradě. Svou praktickou výuku absolvují v reálném prostředí školního hotelu Matura. Připravují rauty pro řadu významných událostí u nás i v zahraničí (Frankfurt nad Mohanem, Florencie). Budeš mít příležitost absolvovat barmanský kurz, jehož výstupem je certifikát, který Ti zaručí práci barmana kdekoli na světě.

Pokud si vybereš obor cestovní ruch, dostaneš se Z Čech až na konec světa. Praktická výuka probíhá ve školní cestovní agentuře RadVia, která připravuje adventní zájezdy, mikulášské besídky pro mateřské školky, vycházky po Praze a žáci se podílejí na organizaci výstav předních českých umělců v naší školní galerii. Skvělou zkušeností je odborná praxe na hradech a zámcích (Mnichovo Hradiště, Hořovice, Jablonné v Podještědí, Hejnice, Velhartice, Švihov). V Malostranské besedě se při večerech nazvaných Cestou necestou můžeš setkat s cestovateli, kteří objeli svět a zažili neskutečné.

Pořádáme velmi oblíbené jazykové kurzy ve Frankfurtu nad Mohanem, Norimberku a Berlíně. Jsme zapojeni do projektu Mladí ambasadoři, v jehož rámci se žáci naší školy podívají do USA, konkrétně do Phoenixu v Arizoně.

Tato škola je pro Tebe, je s Tebou a nabízí zajímavý, až zábavný život středoškoláka. Vítej mezi námi!

Obor hotelnictví

Obor hotelnictví je určen k přípravě středoškolsky vzdělaných odborníků pro širokou oblast hotelového a gastronomického průmyslu. Absolventi mohou vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně-podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích hotelových a gastronomických služeb. Součástí studia je odborná a učební praxe, která probíhá na reálných pracovištích a provozech. Absolvent, který úspěšně vykoná maturitní zkoušku, může pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Obor cestovní ruch

Absolventi oboru cestovní ruch najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně-podnikatelského, provozního a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu. Absolventi se uplatní např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů a dále jako průvodci cestovního ruchu apod., popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

Školní hotel Matura

Mnoho hotelových škol provozuje reálná pracoviště. Školní hotel Matura Hotelové školy Radlická vyniká jednou zvláštností. Jeho jedinými zaměstnanci jsou učitelé a žáci. Hotel provozují žáci třetího a čtvrtého ročníku. Výrobní středisko, provoz restaurace, ubytovací a recepční služby i housekeeping zajišťuje na směně vždy jeden učitel se svojí skupinou žáků v rámci předmětů praxe v gastronomii a praxe v hotelnictví.

Cestovní agentura RadVia

Hotelová škola Radlická je odborná škola. Velmi těžko se učí plavání bez bazénu a ještě hůř se učí odbornost bez praxe. Škola organizuje praktickou výuku v CA RadVia a u smluvních partnerů. V praktickém vyučování žáci uplatňují teoretické znalosti v praxi. Když to dělají dobře, tak tým učitelů a žáků má platící klienty. Je to základ pro nástup do profesního života.

Galerie umění RadVia

Galerie RadVia slouží k rozvíjení organizačních, komunikačních, obchodních a kulturně-společenských dovedností našich žáků. Žáci společně s učiteli organizují prodejní výstavy významných českých autorů. Každou výstavu provází zahajovací vernisáž, která je spojená s rautem. Týmová práce žáků oboru hotelnictví a cestovní ruch pravidelně vytváří snoubení kultury s vynikající gastronomií.

Naši klienti

Naši žáci se pravidelně zúčastňují praxe u těchto významných klientů: