Terminál

aktuality z Hotelové školy Radlická
Comments are off

Doplňovací volby do školské rady

Praha, 12. 9. 2017 Doplňovací volby do školské rady Vážení rodiče, vážení plnoletí žáci, dne 12. 10. 2017 se konají od 14:00 do 18:00 v učebně 154 Hotelové školy Radlická doplňovací volby do školské rady, ke kterým Vás srdečně zveme. Školská rada pracuje v šestičlenném složení. Jejími členy jsou 2 zástupci jmenovaní zřizovatelem školy, 2 pedagogičtí pracovníci školy a 2 zástupci zletilých žáků a zákonní zástupci nezletilých žáků, kteří vzejdou z voleb. V letošních doplňovacích volbách se volí 1 zákonný zástupce rodičů nezletilých žáků a zástupce zletilých žáků. Všechny vás zveme k účasti na volbách do Školské rady! Martin Bouša...
Learn More
Comments are off

Návštěva rektora Arcibiskupského semináře

24. března 2017 ožily stěny naší školní kaple. Naše škola měla přislíbenu návštěvu významné osobnosti – kardinála Dominika Jaroslava Duky. Vzhledem k velmi smutným událostem tohoto týdne – úmrtí kardinála Vlka, nás v zastoupení navštívil rektor a farář Jan Kotas, který je rektorem pražského Arcibiskupského semináře. Za doprovodu sborového zpěvu a hudby odsloužil mši a požehnal nejen účastníkům mše, ale celé škole. Kytici, kterou přijal, přislíbil odnést do kostela, kde odpočíval zesnulý kardinál. Po mši se zájemci odebrali do AV centra, kde proběhla hodinová beseda. Ta proběhla v příjemném duchu – pan farář odpověděl na všechny dotazy jak učitelů, tak žáků. Přiblížil denní...
Learn More